Introduktion

hand

När vi får en ny kund börjar vi alltid med ett hembesök där vi gemensamt går igenom dina önskemål och utefter det skapar vi en genomförandeplan över hur vårt arbete ska utföras. Vi utser också en kontaktperson som i första hand kommer att besöka dig i hemmet och utföra insatserna.

För att du lätt ska känna igen oss och för att du ska känna dig trygg bär vi alltid arbetskläder och identitetsbrickor.