Hjärtsäkrad arbetsplats – en självklarhet

Hjärt- lungfonden har i samråd med HLR-rådet tagit fram ett certifikat och sigill som hjärtsäkra företag kan använda för att berätta om sitt ansvar och ställningstagande.

Hjärtstartare och hjärt-lungräddning är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Ju fortare den används desto större chans att rädda liv. Därför är det en självklarhet för oss att det finns en i varje bil!

Som ett led i att uppmärksamma och avhjälpa det faktum att endast 300 av 10 000 drabbade överlever har Hjärt- lungfonden i samarbete med HLR-rådet tagit fram ett certifikat och sigill som hjärtsäkra företag kan använda sig av. Genom att ta fram ett sigill hoppas tydliggöra problemet med låg överlevnad och att fler inser hur viktigt det är och hjärtsäkrar sina företag.

En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret