Att söka hemtjänst

Om du är i behov av stöd-och vårdinsatser ska du först kontakta din hemkommun för att bli hänvisad till en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en prövning för att se vilka insatser och vilken omfattning av omsorg du har rätt till.

Kristianstads kommun har infört Fritt val i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av vård- och serviceföretag, som blivit godkända av kommunen. Alternativ Hemtjänst uppfyller alla kommunens krav och är ett av de företagen du kan välja.

Alternativ hemtjänst arbetar i hela Kristianstads kommun och din hemtjänstavgift är samma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller Alternativ Hemtjänst. Det är kommunen som skickar faktura på avgiften oavsett vem som utför hemtjänsten.

Så här väljer du

Syftet med kundval är utöka valfriheten för dem som behöver hemtjänst. Kommunen ställer krav på utföraren, om bland annat kvalitet och ekonomi, för att du ska kunna känna dig trygg med de utförare som har avtal med kommunen.

För att välja Alternativ Hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare via kommunens växel 044 – 13 50 00. Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör du valt som sen kontaktar dig. Om du inte gör något val tilldelas du en leverantör enligt en i förväg bestämd turordningslista.

Du har alltid möjlighet att byta leverantör. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.