Ingen som vi har vårdansvaret över ska behöva känna sig stressad, tiden är tillräckligt kort som den är. Vi har som mål att alla våra kunder ska känna sig sedda och nöjda när vi har gjort våra besök.